Webinar 'Alle medewerkers financieel fit - in strijd tegen verzuim'

 

28 september, 16:00 - 17:00

 

☑️ Wat zijn de psychologische gevolgen van geldzorgen?

☑️ Hoe herken je de signalen van financiële stress?

☑️ Hoe pas je vroegsignalering en preventie toe?

☑️ Hoe pak je het AVG proof aan?

tamara madern

Tamara Madern

Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering Hogeschool Utrecht

Meld je gratis aan!

Alle medewerkers financieel fit - in strijd tegen verzuim.

Dinsdag 28 september organiseert PGGM&CO het webinar; “Alle medewerkers financieel fit - in strijd tegen verzuim”. Tamara Madern, Lector Schuldpreventie en Vroegsignalering aan de Hogeschool Utrecht, neemt je in dit webinar mee in de psychologische gevolgen van financiële stress. En geeft je handvatten hoe je signalen op werkvloer kunt herkennen. Met als doel geldstress bij jouw medewerkers tegengaan. Aan het einde van het webinar weet je:

  • Wat de psychologische gevolgen zijn van financiële stress
  • Hoe je signalen van geldzorgen herkent
  • Hoe je vroegsignalering en preventie effectief toepast
  • Hoe je dat AVG proof aanpakt

Zorgen en ziekteverzuim in Z&W

Ziekteverzuimpreventie wordt steeds belangrijker met het stijgende verzuim in de sector. In onderzoek van PGGM&CO worden werkdruk en werk-privébalans door werknemers genoemd als belangrijkste reden voor uitval. Maar wist je dat 15% van de medewerkers geldzorgen heeft? Frequent ziekteverzuim komt vaak voor bij financiële problemen. Geldgerelateerd verzuim kost de werkgever 13.000,- per medewerker per jaar (NIBUD). In het licht van vitaliteit reden genoeg om je hierop te oriënteren.

Rol van HR - privacy

De begeleiding naar financiële rust via de werkgever helpt medewerkers in balans te blijven. Maar veel werkgevers worstelen met hun rol. Het is te veel bemoeienis en het ligt te veel in de privacysfeer is de gedachte. Tamara Madern, lector Schuldpreventie aan de HU, bespreekt de psychologische gevolgen van financiële stress. Tenslotte geeft ze ons AVG-proof richtlijnen om medewerkers effectief te helpen in de strijd tegen financiële stress.

Gratis inschrijven

Hou jij je bezig met vitaliteit en duurzame inzetbaarheid? Wil je graag je kennis verbreden en bij het webinar zijn? Meld je dan aan via het inschrijfformulier hierboven. Je krijgt automatisch de link naar de zoom-webinar toegestuurd.

Heb je vooraf vragen? Stuur deze dan naar:

merlijn.kauffman@pggmenco.nl

Meer over Tamara

Tamara Madern is lector Schuldpreventie en Vroegsignalering bij het lectoraat Schulden en Incasso. Het lectoraat is onderdeel van het Kenniscentrum Sociale Innovatie aan de Hogeschool Utrecht. Tamara werkte ruim 12 jaar bij het Nibud. Als buitenpromovenda promoveerde zij aan de Universiteit Leiden met als onderwerp financieel gezond gedrag en schuldenproblematiek. Haar onderzoek richt zich op het eerder bereiken en ondersteunen van mensen met geldzorgen. Tamara is verbonden aan het vakmanschapsprogramma Schouders Eronder en zij is bestuursvoorzitter bij de LSTA en bij de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp. Ook is zij lid van de Raad van Advies van het Vaste Lasten Pakket.

Publicaties van Tamara